Petter N. Sæterdal
siv.ing. karttekniske fag
petter@psland.no
org. nummer 926375474 
telefon 91 57 57 11

Firmaet har vært i drift siden 2006.

Oppdrag i landmåling, oppmåling i bygg, anlegg, industri, eiendom, programmering, GIS og konsulentvirksomhet.

 

Bygg/anlegg
fra byggingen av Landås skole
Landås skole under bygging.

Oppdrag med oppmåling på bygg i alle størrelser fra garasjer og hytter til skoler, idrettshaller, boligblokker og industrihaller.
FSG anlegg i Rådalen
Utstikning av industrihall (FSG Rådalen)
Veger
programvare for vegplanlegging
Lengdeprofil for en veg.

Prosjektering og utstikning av mindre veger, tverrprofiler, og lengdeprofiler.

Marine anlegg
Seløy undervansentreprenør
Samarbeid med dykkerfirma, innmåling av betongmatter som dekker elektriske kabler fra Moss til Tønsberg.

Industri
Innmåling av heissjakt
Heissjakt for Johan Castberg (Fjellstrand AS)

Kontrollmåling av konstruksjoner og prefabrikerte rør og flenser, måling på eksisterende anlegg. Millimeters nøyaktighet.

Eiendomslandmåling

Grensegang i utmark

Grensepåvisninger, utstikning og innmåling. Jeg har 2 års praksis i kommunal oppmåling og 4 år i jordskifteverket. I eget firma har jeg også bistått advokater med kartfaglige oppgaver, GIS-analyser og spørsmål omkring grenser og grensemerker.

Data/IT
landmålingsprogram, survey application
Landmålingsprogram.

Et av eksemplene fra programmering er landmålingprogrammet som har blitt laget gjennom flere år. Programmet inneholder enkelte spesialiteter som er tilpasset erfaringer og behov. Programmet har blant annet multippel t-test, grovfeilsøk.

Animasjon

Illustrasjon av en parkeringsplass.