Petter N. Sæterdal
siv.ing. karttekniske fag
petter@psland.no
org. nummer 926375474 
telefon 91 57 57 11

Firmaet har vært i drift siden 2006.

Oppdrag i landmåling, oppmåling i bygg, anlegg, industri, eiendom, programmering, GIS og konsulentvirksomhet.

 

Bygg/anlegg
fra byggingen av Landås skole
Landås skole under bygging.

FSG anlegg i Rådalen
Utstikning av industrihall (FSG Rådalen)

Det har vært oppdrag med oppmåling på bygg i alle størrelser fra garasjer og hytter til skoler, idrettshaller, boligblokker og industrihaller.

Ved større bygg prioriterer jeg fastmerkene. Det kan gi nøyaktighet ned mot millimeteren.

Veger
programvare for vegplanlegging
Lengdeprofil for en veg.

Prosjektering og utstikning av mindre veger, tverrprofiler, og lengdeprofiler.

Laserscanning av bygg, konstruksjoner eller terreng for volumberegning, masseberegning.

Marine anlegg
Seløy undervansentreprenør
Dykkeren gikk med en telesopisk prismestang ned til 7 meters dybde. Flere hundre betongmatter som dekker kablene ble innmålt.

Samarbeid med firma som er spesialister i havbunnskartlegging og anlegg under vann. Eksemplet i bildet under er samarbeid med dykkerskip. Innmåling av betongmatter som er lagt over elektriske kabler som går over Oslofjorden fra Moss til Tønsberg.

Industri
Innmåling av heissjakt
Heissjakt for Johan Castberg (Fjellstrand AS)

Kontrollmåling av konstruksjoner og prefabrikerte rør og flenser, måling på eksisterende anlegg. Millimeters nøyaktighet.

Eiendomslandmåling

Grensegang i utmark

Grensepåvisninger, utstikning og innmåling. Jeg har 2 års praksis i kommunal oppmåling og 4 år i jordskifteverket. I eget firma har jeg også bistått advokater med kartfaglige oppgaver, GIS-analyser og spørsmål omkring grenser og grensemerker.

Data/IT
landmålingsprogram, survey application
Landmålingsprogram.

Et av eksemplene fra programmering er landmålingprogrammet som har blitt laget gjennom flere år. Programmet inneholder enkelte spesialiteter som er tilpasset erfaringer og behov. Programmet har blant annet multippel t-test, grovfeilsøk.

Animasjon

Illustrasjon av en parkeringsplass. Alle mål er geometrisk riktige. Bilene som ser ut som lekeklosser illustrerer en bil som 4.8 m lang. Bakken opp til hovedvegen er 1:8 på det bratteste. Bilen bruker 6 m som svingradius.

Illustrasjon av volumberegning

Illustrasjon av masseberegning av hustomt.

Kontakt
Ta gjerne kontakt for å spørre om priser eller annen informasjon. På grunn av lite adminsistrasjonskostnader er det sannsynlig av prisene er blant de laveste i bransjen.

Navn
Epost
Telefon


Kela aorstal omtrint tåo hondra aor siao føbinda me me seukjande mai?