Terrengmodellen er beregnet etter metoden kollokkasjon som også kalles krieging. Deretter er tre forskjellige sprengningsflater lagt inn i forskjellig høyde i terrengmodellen. Den mellom-grå flaten nord i kartet til høyre er en byggegrop for et hus. Den mørke flaten til høyre er byggegrop for nedre del av huset.

De lyse fargene viser de høyeste nivå. Derfor ser vi i kartet til venstre at det i utgangspunktet er en jevn bakke nedover mot øst.

Når de tre sprengflatene legges på bildet skal ikke originalmodellen forandres hvis sprengningsflaten er høyere enn terrenget. Kun når sprengingsflaten er lavere enn terrenget skal det gjøres en endring i terrengmodellen. Omregning fra pixler i bildet til volum i kubikkmeter er enkel. Metoden er testet og gir praktisk talt samme resultat som f.eks. Gemini Terreng og Entreprenør.


Jeg har brukt programmet Anadelta Tessera til planlegging av enkelte mindre veger.

Lengdeprofil av veg.

Et bygg var planlagt på en ekstremt vanskelig tomt med høy mur. Vi målte terrenget og laget denne modellen.
Programvare: SketchUp
Terrengmodel (TIN).
Programvare: SketchUp