Studier eller prosjekter innenfor geomatikk og IT.


Landmålingsprogram for utjevning i landmålingsnett i grunnriss og grovfeilsøk. Programmet har spesiell funksjonalitet for innmåling av bygg. Programmet er ikke utviklet for utjevning i høyde. I utgangspunktet ble dette programmet laget for landmålingsstudentene ved Høgskolen i Bergen. Det er egnet til undervisning fordi det er en enkel meny med få valg, i motsetning til de etablerte landmålingsprogrammene som har nokså fyldig meny som er vanskeligere å bli kjent med.

Delaunay triangulering, kotegenerering, fjellskygge, volumberegning.

Terrengmodellering ved hjelp av kollokasjon (også kalt krieging), koteberegning fra rastermodell, beregning av tverrprofiler. (Klikke på bildet for å se det bedre.)
Dynamiske transformasjoner. Dette var aktuelt i 1990-årene da Matrikkelkartet skulle omregnes til Euref89, men er ellers av teoretisk interesse. Eksemplet i bildet til venstre viser et kart som er transformert gjennom TIN-modeller (trekantnett).
Visualisering av planlagte bussruter. Dette ble laget mens jeg var ansatt i DataGrafikk AS.
Spesialprogram for lotting av jordskiftefelt. Det spesielle her er at lottingen går så raskt sammenlignet med å gjøre noe tilsvarende i et GIS-program hvor man kan gjøre et polygonoverlay.

Enkel fotogrammetrisk konstruksjon. Bildet er fra datasalen ved HiB. Studentene har fått anaglyphbriller fra Caprino Filmsenter AS. Det er ikke optimalt å konstruere kart vha. anaglyph, men det fungerer for demonstrasjonen og vil øke forståelsen.

Eksempel på anvendelse av det overnevnte fotogrammetriprogrammet. Måling av terrengmodell i et område som er gjenngrodd med trær, konstruert fra gamle flybilder uten trær og utenfor den delen av bildene som dengang ble konstruert.

Programmering og studier av metoder innenfor digital bildebehandling og satelittkartlegging.
Programmeringsspråk
Programmer som er skrevet i Pascal og Delphi blir lagret på selvstendige små .exe - filer i Windows og disse kan bli meget raske programmer. I årevis var Pascal det språket som universiteter og høgskoler valgte for undervisningen. Delphi er godt egnet til å lage grafisk programvare og databasetilkoblinger. Programmet LOTTE, som vist ovenfor og de fleste andre som er nevnt, er laget i Delphi. De senere år har brukt mye tid på en kombinasjon av HTML, PHP, mySQL, Javascript og SQLite. Dette er samling av språk og databaser som er egnet til programmering for internett. PHP gir programmer som lagres på webserveren. Kildekoden er usynlig for klienten (dvs. vanlige internett-brukere). Derfor kan man med PHP lage programmer som inneholder hemmelige og sensitive opplysninger, slik som passord og brukerkontroll. PHP-koden kan sende HTML-koder til web-browseren slik at brukeren kun ser HTML i sin skjerm. PHP-koden kan også sende Javascript til brukeren slik at man får Javascript på websiden. PHP er godt utviklet til å kommunisere med mySQL-databasen. Facebook er f.eks. programmert med PHP.

Lenke til Eksempler med JavaScript