Dykkerskipet til Seløy undervannsservice AS. Innmåling av mange hundre punkt på havbunnen. Dykkeren bar prisme og prismestang på ned til 6 meters dyp. Innmåling av Statnett sitt kabelanlegg i Oslofjorden.

Med Sjøservice Halvor Mohn Shipping (dykkerne i bildet). Nøyaktig innmåling av punkt på 23 meters dyp, kalibreringsplatform for havbunnskartleggingen.

Utstikning av kaianlegg for skip i Grimstadfjorden. Pilarene er bygget på 10 meters dyp. Landmåleren bistod med utstikning, mens en 70 meter høy mobilkran holdt en 20 m lang kjetting med et måleprisme i toppen. På havbunnen kunne dykkerne stikke ut fundamentene der kjettingen hang ned.

Skipet på tegningen er en fregatt med lengde ca 130 m. (Fra SketchUp Warehouse)

Sammen med Wasa Dredging som blant annet sprengte vekk det livsfarlige skjæret i Vatlestraumen.