Jeg har 2 års erfaring fra kommunal oppmåling og fire år i Jordskifteverket. Også i årene ved Høgskolen i Bergen fikk jeg litt erfaring med eiendomslandmåling.

Som privat firma har jeg fått varierte oppdrag innenfor eiendomslandmåling. Det har vært utstikning og innmåling av grenser, oppmålingsforretninger og saker der jeg bistår advokater med kartfaglig og jordskifteteknisk kompetanse.

De siste årene har kart og matrikkelkart vært tilgjengelig på internet. Dette har medført at mange grunneiere oppdager hvor feil matrikkelkartet er. Dette ryddearbeidet har jeg også deltatt i.


Noen ganger brukes totalstasjon til innmåling av grensemerker. Dette bildet ble tatt i tåke. Derfor er laserlyset synlig i luften.