landmålingsprogram (online land surveying application)
Konvertering fra KOF til GSI