Petter N. Sæterdal
siv.ing. karttekniske fag
telefon 91 57 57 11
petter@psland.no
organisasjonsnummer 995549115
bilde fra Bryggen
Tar landmålingsoppdrag innenfor bygg og anlegg, industri, eiendomslandmåling, GIS, fotogrammetri og andre aktuelle saker innenfor geomatikk.

bygg industri eiendom kysten terreng og veg studier